Ökning av hundar som skadas och dödas av Vildsvin

Antalet hundar som skadas eller dödas av vildsvin har ökat kraftigt de senaste åren. I takt med att vildsvinsjakten blivit populärare blir det också fler sammandrabbningar mellan jakthundar och vildsvin vilket är orsaken till siffrorna.

Då vildsvinsjakten är så pass ny så har jägarna ännu inte hunnit anpassa varken sig själva eller sina hundar fullt ut till de nya förutsättningar som kommer vid vildsvinsjakt. Jagar man med fel sorts hundar, eller hundar som inte är korrekt tränade, så är risken för att hundarna skadar sig stor.

Det finns rapporter om att vildsvin gått till attack mot hundar utefter devisen ”anfall är bästa försvar”. Detta gäller främst vildsvin som varit utsatta för hundjakt tidigare.

Dessa siffror kommer troligen att planas ut i takt med att jägarna blir mer rutinerade för vildsvinsjakt. Ett exempel är att sätta skyddsväst på hunden (som skyddar mot vildsvinets betar), något som troligen inte många jägare hade övervägt för bara några år sedan.

skyddsväst mot vildsvin